Sửa nhà

Tiêu chuẩn vật liệu nghiệm thu hoàn thiện

VẬT LIỆU HOÀN THIỆN: Hạng mục xây gạch: Thuyết minh tổng quát: Gạch xây sử dụng gạch không nung bloc bê tong Sử dụng tường 200mm gạch cho phần kết cấu bao che bên ngoài kết hợp với hệ khung chịu lực BTCT tạo thành lớp vỏ bảo vệ. Ngoài […]