Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website

Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây
 • Hỗ trợ việc báo giá cho Khách hàng;
 • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;
 • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
 • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;
Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website https://xaydungphunguyen.com/ từ khách hàng bao gồm:
 • Họ tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số chứng minh nhân dân, mã số thuế doanh nghiệp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website https://xaydungphunguyen.com/ được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website https://xaydungphunguyen.com/, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:
 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.
Ban quản lý Website https://xaydungphunguyen.com/ cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website https://xaydungphunguyen.com/ theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.
 • Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.
 • Nhà thầu có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email của chủ đầu tư theo quy định của Ban quản lý Website https://xaydungphunguyen.com/ để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.
Ban quản lý Website https://xaydungphunguyen.com/ sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý https://xaydungphunguyen.com/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG   PHÚ NGUYỄN

  ĐC 1: 416 Nguyễn Kiệm, P3, Phú Nhuận.TP. Hồ Chí Minh
  VPĐD: 11A Hồng Hà, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.
  Hotline: 0988 334641
  DĐ: 0988 33 46 41 – 094 2030008
  Email: phunguyenxd2@gmail.com
  MST :0313333952

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website https://xaydungphunguyen.com/ thực hiện việc này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website https://xaydungphunguyen.com/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website https://xaydungphunguyen.com/ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email: admin@xaydungphunguyen.com/

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Website https://xaydungphunguyen.com/ được https://xaydungphunguyen.com/ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, https://xaydungphunguyen.com/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp cùa https://xaydungphunguyen.com/.
– Ban quản lý Website https://xaydungphunguyen.com/ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website https://xaydungphunguyen.com/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website https://xaydungphunguyen.com/ đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
 • Email: admin@https://xaydungphunguyen.com/
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán trên sàn TMĐT là 10 ngày.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Tự thỏa thuận:

 • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý website https://xaydungphunguyen.com/ với người sử dụng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp luôn được ưu tiên
 • https://xaydungphunguyen.com/ và nhà thầu luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua website Sàn TMĐT https://xaydungphunguyen.com/.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản lý website https://xaydungphunguyen.com/, khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website https://xaydungphunguyen.com/ sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, https://xaydungphunguyen.com/ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • https://xaydungphunguyen.com/ có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan nhằm giải quyết việc tranh chấp đối với các bên liên quan. Trình tự, thời gian, thủ tục tự thỏa thuận sẽ được các bên thống nhất. Trong trường hợp không thể thống nhất thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật.
Đưa ra cơ quan pháp luật:
 • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa các người sử dụng trên Website https://xaydungphunguyen.com/ với nhau, Ban quản lý sàn sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên để giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trình tự, thời gian, thủ tục để giải quyết tại cơ quan pháp luật sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 • Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
 • https://xaydungphunguyen.com/ và nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người có nhu cầu xây dựng liên quan đến giao dịch tại Website.
 • Khi phát sinh tranh chấp, https://xaydungphunguyen.com/ đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Thành viên chủ đầu tư khiếu nại về chất lượng dịch vụ của nhà thầu qua email: admin@https://xaydungphunguyen.com/, thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên chủ đầu tư, tùy theo tinh chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ chủ đầu tư để giải quyết tranh chấp đó.
• Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu chủ đầu tư đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Chủ đầu tư gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ nGUYỄN
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

Đã ký và đóng dấu

0/5 (0 Reviews)