Thế nào là công trình nhiều tầng có sàn?

(Xây dựng) – Tại Bảng 2, Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có nêu loại kết cấu công trình nhiều tầng có sàn. Ông Lê Quang Bình (Bến Tre) hỏi, định nghĩa thế nào là công trình nhiều tầng có sàn và tiêu chí nào để xét là công trình nhiều tầng có sàn?

Thế nào là công trình nhiều tầng có sàn?
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình nhiều tầng có sàn là công trình mà kết cấu của nó có dạng không gian, có nhiều tầng với các sàn được sử dụng để phục vụ cho công năng của công trình. Loại công trình này thường hay gặp trong các dự án xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (ví dụ: Tháp trao đổi nhiệt trong nhà máy xi măng, hệ kết cấu thép đỡ các thiết bị trong nhà máy lọc dầu, công trình để xe nhiều tầng…).

Công trình nêu trên phân cấp theo quy mô kết cấu được quy định tại Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

0/5 (0 Reviews)