HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

———-***———-
I. Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu
hồ sơ Phú Nguyễn

 

giấy đăng ký kinh doanh công ty phú Nguyễn
giấy đăng ký kinh doanh công ty phú Nguyễn

 

HỆ THÔNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
HỆ THÔNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
II. Thuyết minh sơ đồ tổ chức công trường
Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết. Giám đốc đại diện Nhà thầu chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các phòng ban công ty lập kế hoạch thi công xây dựng công trình, biện pháp thực hiện hợp đồng và giao nhiệm vụ củ thể cho Ban chỉ huy công trường.
chứng chỉ hcm(1)
chứng chỉ hcm(1)
Các phòng ban thuộc công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ huy công trường thực hiện nhiệm vụ đã được Công ty giao giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thi công, cử cán bộ chuyên trách giám sát việc thi hành nhiệm vụ của Ban chỉ huy công trường.
1. Ban chỉ huy công trường
Là tổ chức được ủy quyền và giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thi công toàn bộ công trình theo đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu dưới sự giám sát của các Kỹ sư tư vấn của Chủ đầu tư và của chính Chủ đầu tư.
Ban chỉ huy công trường bao gồm :
Chỉ huy trưởng công trình và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan. Tất cả các thành viên trong ban chỉ huy công trường có trách nhiệm :
– Báo cáo toàn bộ tình hình triển khai thi công tại hiện trường và kế hoạch thực hiện thi công xây lắp về công ty.
– Trực tiếp điều hành các đơn vị trực thuộc (các đội thi công) trong phạm vi được giao.
– Chịu trách nhiệm trước giám đốc của nhà thầu về chất lượng công trình, an toàn sản xuất và tiến độ thực hiện thi công công trình.
Quyền hạn của chỉ huy công trình :
– Chỉ huy trưởng: Là người đứng đầu tại công trường đại diện cho nhà thầu làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ quá trình thi công trên công trường và quản lý chung toàn công trình về các mặt: Vật tư – Trang thiết bị lao động – Công nhân – An toàn lao động, quản lý kỹ thuật thi công – Quản lý chất lượng – Tiến độ thi công của công trình. Chỉ huy trưởng là người có năng lực chuyên môn cao và còn là người am hiểu tất cả các lĩnh vực có liên quan như: về máy xây dựng, về phương diện quản lý trên toàn công trường. Liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế để giải quyết tất cả các công việc phát sinh tại công trình. Đồng thời báo cáo trực tiếp về cho Giám đốc công ty các công việc phát sinh ngoài thẩm quyền.
– Các bộ phận quản lý về tiến độ thi công, chất lượng và giám sát kỹ thuật: Là những người có nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật chuyên môn có khả năng điều hành xử lý các công tác kỹ thuật trên công trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thi công và các yêu cầu kỹ thuật của công trường. Giám sát kỹ thuật, tổ chức thi công, giám sát thi công, đồng thời báo cáo khối lượng thực hiện trực tiếp cho chỉ huy trưởng công trình.
– Bộ phận quản lý về vật tư, thiết bị thi công; an toàn lao động, an ninh và môi trường: Là người có nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, chịu trách nhiệm về giám sát thi công, bảo hộ lao động, an toàn lao động, giám sát vật tư ra vào công trình. Cập nhật và báo cáo chất lượng vật tư và chất lượng từng hạng mục công trình cho chỉ huy trưởng công trình. Lập biểu đồ cung ứng vật tư từng ngày cho công trường.
– Bộ phận hành chính kế toán: Thực hiện việc quản lý về tài chính cũng như thực hiện các chế độ cho công nhân viên trong công trường.
– Các bộ phận trực tiếp tham gia thi công: Là các đội thực hiện trực tiếp các công tác gia công, thi công tùy theo nhiệm vụ và chuyên môn của từng đội. Các đội được quản lý bởi các đội trưởng, được sự hướng dẫn trực tiếp về mặt kỹ thuật của của các bộ phận quản lý về kỹ thuật cũng như tiến độ.
2. Nhân sự
Để thi công công trình đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật, vấn đề tổ chức nhân sự trong thi công là yếu tố quyết định.
Nhà thầu chúng tôi quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường gồm những cán bộ chủ chốt:
+ 01 KSXD – Chỉ huy trưởng Phụ trách chung.
+ 01 KSXD – Chỉ huy phó phụ trách thi công trực tiếp tại công trình
+ 01 KSXD Phụ trách kỹ thuật thi công.
+ Ngoài ra còn có các đội trưởng thi công của các hạng mục công tác.
+ Cùng một số cán bộ, nhân viên một số bộ phận khác như: Quản lý vật tư, máy móc, vệ sinh môi trường, an ninh, …
III. Mối quan hệ giữa trụ sở chính và việc quản lý tại công trường
– Trụ sở chính của Nhà thầu nằm tại Số 11A Hông Hà P2 Quận Tân Bình, Tp.HCM, chỉ đạo toàn bộ công việc là Giám đốc Công ty. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty gồm có: Phó giám đốc, Các phòng: Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế toán – Tài chánh, Phòng Tổ chức – Hành chánh và các Ban chỉ huy Công trường, các đơn vị trực thuộc công ty.
– Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Phú Nguyễn ký quyết định giao việc thi công công trình cho các Ban chỉ huy công.
– Trong quá trình thi công, Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Phú Nguyễn cử cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cán bộ kế toán vật tư, kế toán nhân sự, định kỳ kiểm tra tại hiện trường theo nhiệm vụ được phân công, để báo cáo và tham mưu cho Giám đốc công ty chỉ đạo và giải quyết kịp thời những yêu cầu và vướng mắc của Ban chỉ huy công trường trong việc thi công công trình, cũng như góp ý những sai sót (nếu có) tại công trường để Ban chỉ huy công trường kịp thời khắc phục, nhằm hoàn thành công trình theo đúng thời gian thi công đã được ký kết trong hợp đồng và đồng thời đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình sớm đưa công trình vào sử dụng.
bố trí nhân lực theo từng giai đoạn.
Cơng trường 40 cơng nhn lnh nghề chuyn nghiệp thi cơng để công trình chất lượng cũng như độ thẩm mỹ công trình cao.
bố trí cơng nhin theo chuyn mơn theo từng giai đoạn hạng mục cơng trình khc nhau ph hợp.khi vo giao đoạn phần thân khung sàn điển hình thì số lượng cơng nhn lnh nghề tăng lên 60-70 người thi công nhiều hạng mục khác nhau .
Các công tác điều độ tại hiện trường:
– Giữa nhà thầu và chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Để công tác thi công thực hiện có hiệu quả, theo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao, trong quá trình thi công ngoài các cuộc họp giao ban định kỳ mỗi tuần một lần để báo cáo tình hình thi công cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án, nhà thầu sẽ tổ chức họp giao ban nội bộ nhằm điểm lại các công tác đã thực hiện và chuẩn bị cho các công tác sắp tới.
– Giữa BCH công trường và các đội thi công: các buổi họp giao ban sẽ được tiến hành hàng tuần, hàng tháng. Nội dung các cuộc họp là các tổ thi công phải báo cáo tình hình thi công của đơn vị mình trong tuần, trong tháng cho BCH công trường. Sau đó nêu kế hoạch thi công chi tiết cũng như yêu cầu thiết bị vật tư, nhân lực cho các công việc kế tiếp. Căn cứ vào bảng báo cáo của các tổ thi công, BCH sẽ đánh giá lại tình hình thi công trước đó. Sau đó cùng phối hợp với các đội điều phối nhân lực thiết bị và vật tư phục vụ cho các công tác thi công tiếp theo.
– Nội bộ các đội gia công, thi công: các đội tiến hành họp giao ban hằng ngày, điều động công tác cho các bộ phận của đơn vị mình trong ngày hôm đó.
Tp. HCM, Ngày 22 tháng 1 năm 20
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH XD – TM PHÚ NGUYỄN
Giám Đốc Nguyễn Ngọc Thuỳ đt 0988334641
0/5 (0 Reviews)