KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn nghiệm thu dự ứng lực (DƯL)

KÉO CĂNG ỨNG LỰC TRƯỚC SÀN Căn cứ quy trình thi công (DƯL) – Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. – Căn cứ vào các tiêu chuẩn: + Tiêu chuẩn Anh: BS 8110 + Tiêu chuẩn thử cáp: ASTM A416-1998: Standard Specification for Stell Strand, […]